DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNŢ DE PARTICIPARE 2 – 10.05.2012

 

În vederea atribuirii contractului de furnizare sistem depozitare prelucrare cereale - 1 buc

 

SC  DORIPESCO SA, în vederea atribuirii contractului de furnizare sistem depozitare prelucrare cereale - 1 buc aferent proiectului de finanţare „MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE LA FERMA PISCICOLĂ DUMBRĂVIŢA-SATU NOU” în cadrul Programului POP (PROGRAMUL OPERAŢIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritară 2, Acvacultură, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, Măsura 2.1 Investiţii productive din acvacultură, vă invită să participaţi şi să depuneţi oferta  în cadrul procedurii de atribuire în data de 25.05.2012, ora 12.00, detaliile fiind următoarele:
1. Număr contract de finanţare: nr.9/13.07.2010
2. Programul: Programul Operaţional Pescuit 2007-2013,
3. Autoritatea de Management: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POP,
4.Surse de finanţare ale contractului de furnizare:
Valoare totală sistem depozitare prelucrare cereale   -  412.800,00  lei,

Fonduri proprii   165.120,00 lei – 40%,Finanţare FEP şi bugetul naţional 247.680,00 lei-  60%.
5. Alte informaţii: SC DORIPESCO SA, str.Bisericii nr.224, Loc.Hălchiu, jud.Braşov, ţara:România, cod poştal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email:office@doripesco.ro.
6. Dată publicare:  10.05.2012
Tip invitaţie: Invitaţie de participare – CERERE DE OFERTĂ, conform normelor interne de achiziţii, Anexa VIII, program – POP.
Denumire Invitaţie: Achiziţie sistem depozitare prelucrare cereale - 1 buc.
Tip şi obiectul contractului:
Contractul de furnizare  Achiziţie sistem depozitare prelucrare cereale.  Cod CPV 42965110-2 - Sistem de depozit.
Criteriu de atribuire: conform documentaţiei de atribuire (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic)
Data limită de depunere a ofertelor: 25.05.2012, ora 10.00.
Data şi ora de deschidere a ofertelor: 25.05.2012, ora 12.00.
Adresa la care se transmit ofertele: secretariatul SC DORIPESCO SA, str. Bisericii nr .224, Loc. Hălchiu, jud.Braşov, ţara:România, cod postal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email: office@doripesco.ro, persoana de contact CRIZBĂŞAN EMANOIL-DORIN.
Limba de redactare a ofertei: română
Criterii de calificare: conform documentaţiei de atribuire care vizează eligibilitatea, situaţia personală, situaţia economico-financiară, capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor economici, condiţiile de participare şi conflictul de interese.
Documente pentru principalele criterii de calificare vor fi următoarele:
-    Declaraţii privind eligibilitatea și neîncadrarea în anumite situaţii (conform documentaţiei); 
-    Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului
-    Copie după certificat de înmatriculare,
-    Informaţii privind cifra de afaceri,
-    Lista principalelor furnizări,
Pentru celelalte detalii vă rugăm să solicitaţi documentaţia de atribuire de la secretariatul SC DORIPESCO SA, la adresa mai sus menţionată.

Vă mulţumim!
Manager de proiect CRIZBĂŞAN EMANOIL-DORIN

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online