DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNŢ DE PARTICIPARE – 17.05.2012

 

În vederea atribuirii contractului de furnizare aeratoare – 15 buc, sistem oxigenare – 1 buc, cântar platformă – 1buc, năvoade - 3 buc

 

SC  DORIPESCO SA, în vederea atribuirii contractului de furnizare aeratoare – 15 buc, sistem oxigenare – 1 buc, cântar platformă – 1buc, năvoade - 3 buc, aferente proiectului de finanţare „MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE LA FERMA PISCICOLĂ DUMBRĂVIŢA-SATU NOU” în cadrul Programului POP (PROGRAMUL OPERAŢIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritară 2, Acvacultură, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, Măsura 2.1. Investiţii productive din acvacultură, vă invită să participaţi şi să depuneţi oferta  în cadrul procedurii de atribuire în data de 01.06.2012, ora 11.00, detaliile fiind urmatoarele:
1. Număr contract de finantare: nr.9/13.07.2010
2. Programul: Programul Operational Pescuit 2007-2013,
3. Autoritatea de Management: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POP,
4.Surse de finanţare ale contractului de furnizare:
Valoare totala: 706.500,00 lei, 
Fonduri proprii 282.600,00 lei – 40%, Finanţare FEP şi bugetul naţional 423.900,00 lei -  60%.
5.Alte informaţii: SC DORIPESCO SA
, str. Bisericii nr.224, Loc.Halchiu, jud.Braşov, Ţara:Româia, cod poştal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email:office@doripesco.ro.
6.Data publicare:  17.05.2012
Tip invitaţie: Invitaţie de participare – CERERE DE OFERTA, conform normelor interne de achiziţii, Anexa VIII, program – POP.
Denumire Invitaţie: Achiziţie aeratoare – 15 buc, sistem oxigenare – 1 buc, cântar platformă – 1buc, năvoade - 3 buc,
Tip şi obiectul contractului: Contractul de furnizare aeratoare – 15 buc, sistem oxigenare – 1 buc, cântar platformă – 1buc, năvoade - 3 buc,
Criteriu de atribuire: conform documentaţiei de atribuire (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic)
Data limită de depunere a ofertelor: 01.06.2012, ora 10.00.
Data şi ora de deschidere a ofertelor: 01.06.2012, ora 11.00.

Adresa la care se transmit ofertele: secretariatul SC DORIPESCO SA, str. Bisericii nr .224, Loc. Halchiu, jud.Braşov, Ţara: România, cod postal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email: office@doripesco.ro, persoana de contact CRIZBAŞAN EMANOIL-DORIN.
Limba de redactare a ofertei: română
Criterii de calificare: conform documentaţiei de atribuire care vizează eligibilitatea, situaţia personală, situaţia economico-financiară, capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor economici, condiţiile de participare şi conflictul de interese.
Documente pentru principalele criterii de calificare vor fi următoarele:
-     Declaraţii privind eligibilitatea şi neîncadrarea în anumite situaţii (conform documentaţiei);
-     Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului
-     Copie după certificat de înmatriculare,
-     Informaţii privind cifra de afaceri,
-     Lista principalelor furnizări,
Pentru celelalte detalii vă rugăm să solicitaţi documentaţia de atribuire de la secretariatul SC DORIPESCO SA, la adresa mai sus menţionată.

Va multumim!
Manager de proiect CRIZBAŞAN EMANOIL-DORIN

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online