DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

Anunţ de atribuire contract staţie de epurare şi separator grăsimi

 

 

  ANUNT DE ATRIBUIRE

Ca urmare a derularii procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare – Statie de epurare si separator grasimi pentru sectia de procesare peste (Cod CPV: 39350000-0 Echipament pentru lucrari de epurare), in cadrul proiectului „DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA SECTIEI DE PROCESARE PESTE A S.C. DORIPESCO PROD S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PERFORMANTE”, Program POP (PROGRAMUL OPERATIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritara 1, Masuri de adaptare a flotei comunitare de pescuit,  Masura 2.6 – „Investitii in procesare si marketing”, S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., cu sediul in Loc. Halchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov, CIF RO 7626266, Nr.inreg.Reg.Com. : J08/8121/1995, anunta atribuirea contractului in favoarea ofertantului castigator, S.C. ASIO ROMANIA S.R.L.
 Procedura selectata a fost «Selectie/Cerere de oferte», conform Contractului de finantare nr. 32/24.09.2010, incheiat intre S.C. DORIPESCO PROD S.R.L. si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management pentru POP si a Normelor interne de achizitii, Anexa VIII “Instructiuni pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante, in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau care nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9, lit. c1 din aceeasi ordonanta”.
 Valoarea estimata a fost de 301.820,35 lei.
 Tipul si obiectul contractului: Contract de furnizare statie de epurare si separator grasimi pentru sectia de procesare peste.
 Criterii de calificare: conform Documentatiei de atribuire care vizeaza eligibilitatea, situatia personala, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici, conditiile de participare si conflictul de interese.
 Criteriul de atribuire: «Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic», conform algoritmului stabilit prin Documentatia de atribuire.
 S-au primit oferte de la urmatorii agenti economici :
1.    S.C. ECOTRUST S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Pajistei nr. 45, jud. Cluj, CIF 17539809, J12/1645/2005, oferta inregistrata sub nr. 684/11.04.2012, in valoare de 298.903,10 lei (fara TVA);
2.    S.C. ASIO ROMANIA S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Navodari nr. 11, ap. 6, jud. Cluj, CIF 10340956, J12/506/1998, oferta inregistrata sub nr. 687/11.04.2012, in valoare de 301.400 lei (fara TVA);
 In urma aplicarii criteriilor de atribuire, punctajul obtinut de ofertanti, conform criteriului de atribuire «Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic» a fost:
Nr. crt.    Denumire oferta                        Ierarhie
1              S.C. ASIO ROMANIA S.R.L.        1 (98,41 puncte)
2              S.C. ECOTRUST S.R.L.                2 (94,99 puncte)


In urma derularii procedurii, s-a hotarat atribuirea contractului ofertantului castigator S.C. ASIO ROMANIA S.R.L., cu oferta de 301.400,00 lei fara TVA si cu o durata de valabilitate a ofertei de 60 de zile calendaristice, incheindu-se Contractul de furnizare nr. 792 din data 26.04.2012.
Anuntul de participare a fost publicat pe site-ul www.doripesco.ro in data de 26.03.2012, fiind transmise si Invitatii de participare catre urmatorii operatori economici :
1.    Invitatie de participare catre S.C. NAAL FORAJE S.R.L., cu nr. de iesire 559/26.03.2012;
2.    Invitatie de participare catre S.C. ECOTRUST S.R.L., cu nr. de iesire 560/26.03.2012;
3.    Invitatie de participare catre S.C. ASIO ROMANIA S.R.L., cu nr. de iesire 561/26.03.2012.
   
MANAGER DE PROIECT
Coc Ruxandra-Laura

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online