DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

Anunţ de atribuire sistem inregistrare temperaturi si umiditati

 

 ANUNT DE ATRIBUIRE

  Ca urmare a derularii procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare - Sistem de inregistrare temperaturi si umiditati ale spatiilor de productie si anexe pentru sectia de procesare peste (Cod CPV: 38126300-7 Aparate de observare la suprafata a temperaturii sau a umiditatii; 38931000-0 Aparate de verificare a temperaturii si a umiditatii), in cadrul proiectului „DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA SECTIEI DE PROCESARE PESTE A S.C. DORIPESCO PROD S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PERFORMANTE”, Program POP (PROGRAMUL OPERATIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritara 1, Masuri de adaptare a flotei comunitare de pescuit,  Masura 2.6 – „Investitii in procesare si marketing”, S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., cu sediul in Loc. Halchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov, CIF RO 7626266, Nr.inreg.Reg.Com. : J08/8121/1995, anunta atribuirea contractului in favoarea ofertantului castigator, S.C. MARCO & ALEX SERVICE S.R.L.

 Procedura selectata a fost «Selectie/Cerere de oferte», conform Contractului de finantare nr. 32/24.09.2010, incheiat intre S.C. DORIPESCO PROD S.R.L. si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management pentru POP si a Normelor interne de achizitii, Anexa VIII “Instructiuni pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante, in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau care nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9, lit. c1 din aceeasi ordonanta”.
 Valoarea estimata a fost de 10.934,00 lei.
 Tipul si obiectul contractului: Contract de furnizare sistem de inregistrare temperaturi si umiditati ale spatiilor de productie si anexe pentru sectia de procesare peste.
 Criterii de calificare: conform Documentatiei de atribuire care vizeaza eligibilitatea, situatia personala, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici, conditiile de participare si conflictul de interese.
 Criteriul de atribuire: «Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic», conform algoritmului stabilit prin Documentatia de atribuire.
 S-a primit o singura oferta, inregistrata sub nr. 685/11.04.2012, in valoare de 10.934,00 lei (fara TVA), de la S.C. MARCO & ALEX SERVICE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Theodor Pallady nr. 127-133, parter, camera 15, CIF RO 25647062, J40/6660/2009.
 In urma derularii procedurii, s-a hotarat atribuirea contractului ofertantului castigator S.C. MARCO & ALEX SERVICE S.R.L., cu oferta de 10.934,00 lei fara TVA si cu o durata de valabilitate a ofertei de 60 de zile calendaristice, incheindu-se Contractul de furnizare nr. 802 din data 27.04.2012.
 Anuntul de participare a fost publicat pe site-ul www.doripesco.ro in data de 26.03.2012, fiind transmise si Invitatii de participare catre urmatorii operatori economici :
1.    Invitatie de participare catre S.C. FRIGMECANIC S.R.L., cu nr. de iesire 562/26.03.2012;
2.    Invitatie de participare catre S.C. INDUSTRIAL COLD S.R.L., cu nr. de iesire 563/26.03.2012;
3.    Invitatie de participare catre S.C. MARCO & ALEX SERVICE S.R.L., cu nr. de iesire 564/26.03.2012.

MANAGER DE PROIECT
Coc Ruxandra-Laura

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online