DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

Anunt pentru atribuirea contractului de furnizare maşină fulgi de gheaţă – 1 buc, cameră de refrigerare 4 tone - 2 buc

 

ANUNT DE ATRIBUIRE

Ca urmare a derularii procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare maşină fulgi de gheaţă – 1 buc, cameră de refrigerare 4 tone - 2 buc, aferente proiectului de finanţare „MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE LA FERMA PISCICOLĂ DUMBRĂVIŢA-SATU NOU” în cadrul Programului POP (PROGRAMUL OPERAŢIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritară 2, Acvacultură, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, Măsura 2.1. Investiţii productive din acvacultură, S.C. DORIPESCO S.A. cu sediul in Loc. Halchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov, CIF RO 4728717, Nr.inreg.Reg.Com. : J08/1352/1998, anunta atribuirea contractului in favoarea ofertantului castigator S.C. Marco & Alex Service S.R.L.
Procedura selectata a fost «Selectie/Cerere de oferte», conform Contractului de finantare nr. 09/13.07.2010, incheiat intre S.C. DORIPESCO S.A.. si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management pentru POP si a Normelor interne de achizitii, Anexa VIII “Instructiuni pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante, in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau care nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9, lit. c1 din aceeasi ordonanta”.
Valoarea estimata a fost de 203.360,00 lei.
Tipul si obiectul contractului: Contract de furnizare maşină fulgi de gheaţă – 1 buc, cameră de refrigerare 4 tone - 2 buc
Criterii de calificare: conform Documentatiei de atribuire care vizeaza eligibilitatea, situatia personala, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici, conditiile de participare si conflictul de interese.
Criteriul de atribuire: «Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic», conform algoritmului stabilit prin Documentatia de atribuire.
S-au primit oferte de la urmatorii agenti economici :
1.    S.C. MARCO & ALEX SERVICE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul Theodor Pallady, nr. 127-133, Sector 3, cod postal 032267, telefon/fax: 021-3454824, numar de inmatriculare  J40/6660/2009,  cod fiscal  RO 25647062 , oferta înregistrată sub nr. 1825/25.10.2012, in valoare de 117.102,20 lei (fara TVA);
2.    S.C. DAAS IMPEX S.R.L. cu sediul în Ploieşti, str. Negru Vodă, nr. 42A, jud. Prahova, numar de inmatriculare  J29/2623/1993,  cod fiscal  RO 4840523, oferta înregistrată sub nr. 1836/26.10.2012, în valoare de 118.774,00 lei (fara TVA);
3.    S.C. INTERFRIG PLOIESTI S.R.L. cu sediul în Ploieşti, B-dul Republicii, nr. 181, parter, jud. Prahova, numar de inmatriculare  J29/379/1992,  cod fiscal  RO 1353914, oferta înregistrată sub nr.  1842/26.10.2012, în valoare de 118.507,00 lei (fara TVA).
In urma aplicarii criteriilor de atribuire, punctajul obtinut de ofertanti, conform criteriului de atribuire «Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic» a fost:
Nr. crt.    Denumire oferta                                          Ierarhie
1            S.C. MARCO & ALEX SERVICE S.R.L.       LOCUL 1       (100 de puncte)
2            S.C. INTERFRIG PLOIESTI S.R.L.                LOCUL 2       (93 de puncte )
3            S.C. DAAS IMPEX S.R.L.                            LOCUL 3       (91,42 de puncte)
In urma derularii procedurii, s-a hotarat atribuirea contractului ofertantului castigator S.C. MARCO & ALEX SERVICE S.R.L., cu oferta de 117.102,20 lei fara TVA si cu o durata de valabilitate a ofertei de 60 de zile calendaristice, incheindu-se Contractul de furnizare nr. 1902 din data 05.11.2012.
Anuntul de participare a fost publicat pe site-ul www.doripesco.ro şi în ziarul Azi nr. 5763 seria 4 din data 11.10.2012, fiind transmise si Invitatii de participare catre urmatorii operatori economici:
1. Invitatie de participare catre S.C. KONVEKTA S.R.L. cu nr. de iesire 1704/11.10.2012
2. Invitatie de participare catre S.C. MARCO & ALEX SERVICE S.R.L. cu nr. de iesire 1705/11.10.2012
3. Invitatie de participare catre S.C. INTERFRIG S.R.L. cu nr. de iesire 1706/11.10.2012
4. Invitatie de participare catre S.C. ISOBAR S.R.L. cu nr. de iesire 1707/11.10.2012   
Ulterior, s-au primit solicitări prin intermediul poştei sau pe e-mailul societăţii pentru transmiterea documenteţiei de atribuire de la următorii operatori economici:
1. La data de 11.10.2012 s-a primit solicitare de la S.C. TRADOR COOL S.R.L. înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 1715 şi s-a transmis Invitatia de participare catre S.C. TRADOR COOL S.R.L. cu nr. de iesire 1719/11.10.2012
2. La data de 11.10.2012 s-a primit solicitare de la S.C. ICEBERG S.R.L. înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 1716 şi s-a transmis Invitatia de participare catre S.C. ICEBERG S.R.L. cu nr. de iesire 1720/11.10.2012
3. La data de 15.10.2012 s-a primit solicitare de la S.C. MAKTIMPEX S.R.L. înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 1734 şi s-a transmis Invitatia de participare catre S.C. MAKTIMPEX S.R.L. cu nr. de iesire 1735/15.10.2012
4. La data de 16.10.2012 s-a primit solicitare de la S.C. MIDAL FRIGOGAZ S.R.L. înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 1744 şi s-a transmis Invitatia de participare catre S.C. MIDAL FRIGOGAZ S.R.L. cu nr. de iesire 1745/16.10.2012
5. La data de 16.10.2012 s-a primit solicitare de la S.C. EMOVAL S.R.L. înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 1754 şi s-a transmis Invitatia de participare catre S.C. EMOVAL S.R.L. cu nr. de iesire 1755/16.10.2012
6. La data de 18.10.2012 s-a primit solicitare de la S.C. DAAS IMPEX S.R.L. înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 1775 şi s-a transmis Invitatia de participare catre S.C. DAAS IMPEX S.R.L. cu nr. de iesire 1778/18.10.2012

MANAGER DE PROIECT
Crizbăşan Emanoil Dorin

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online