DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

Invitatie de participare

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - 24.07.2013


REF:
Denumirea proiectului: “Relansarea consumului de peşte”
Denumirea contractului: Contract/contracte de servicii fotografiere produse şi servicii de creaţie, grafică şi design materiale


Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura de selecţie de oferte având ca obiect atribuirea contractului/contractelor de servicii fotografiere produse şi servicii de creaţie, grafică şi design materiale, pentru proiectul mai sus menţionat.


Informaţii despre procedură
Obiectul şi locul de implementare a contractului:
LOT 1 - Servicii fotografiere produse;
LOT 2 - servicii de creaţie, grafică şi design materiale;
Sediul achizitorului: Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, jud. Brasov, la punctul de lucru Complex Turistic Vadu Roşu: DN 13 (E60), km 25, cât şi la sediul prestatorului.
Tipul şi durata contractului/contractelor: LOT 1: prestări servicii / 65 zile de la semnare;
LOT 2: prestări servicii / 4 luni de la semnare.
Valoarea estimată: LOT 1 - 5101 lei, din care lei valoare eligibilă 5101 lei; LOT 2 – 17002 lei, din care lei valoare eligibilă 17002 lei.
Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut.
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 31.07.2013, ora 09,00.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 31.07.2013, ora 09,30.
Adresa la care se transmit ofertele: S.C. DORIPESCO S.A., Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: sediul S.C. DORIPESCO S.A., Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov, printr-o cerere scrisă adresată achizitorului, în care se va menţiona modul în care se doreşte transmiterea documentaţiei de atribuire (personal, în format tipărit, e-mail sau poştă/curierat)
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): NU ESTE CAZUL, ofertele vor fi intocmite in lei.
Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la S.C. DORIPESCO S.A., adresă: Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, jud. Brasov, telefon: 0268481581, fax: 0268481682, e-mail: office@doripesco.ro, persoana de contact: Coc Ruxandra-Laura, mijloace de comunicare: fax/e-mail/posta

Informaţii despre beneficiarul proiectului
Denumirea şi sediul beneficiarului privat: S.C. DORIPESCO S.A., sediu social: Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, jud. Brasov


Aprobat,
Reprezentant legal,
Coc Ruxandra-Laura

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online