DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

Invitatie de participare - 07.08.2013

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - 07.08.2013


REF:

 

Denumirea proiectului: “Relansarea consumului de peşte”

Denumirea contractului/contractelor: Contract/contracte de servicii pentru realizarea de tipărituri şi servicii pentru realizarea de materiale promoţionale


Stimate domn/Stimată doamnă,


Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura de selecţie de oferte având ca obiect atribuirea contractului/contractelor de servicii pentru realizarea de tipărituri – LOT 1 şi servicii pentru realizarea de materiale promoţionale – LOT 2, pentru proiectul mai sus menţionat.


Informaţii despre procedură

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

LOT 1 – Servicii pentru realizarea de tipărituri

LOT 2 – Servicii pentru realizarea de materiale promoţionale.

La sediul prestatorului.


Tipul şi durata contractului: LOT 1, LOT 2 - prestări servicii / maxim 6 luni de la semnare.


Valoarea estimată:

LOT 1 – 119227 lei, din care valoare eligibila 119227 lei

LOT 2 – 61674 lei, din care valoare eligibila 61674 lei


Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic


Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 14.08.2013, ora 09,30.


Data şi ora deschiderii ofertelor: 14.08.2013, ora 10,30.


Adresa la care se transmit ofertele: S.C. DORIPESCO S.A., Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov


Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: sediul S.C. DORIPESCO S.A., Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov, printr-o cerere scrisă adresată achizitorului, în care se va menţiona modul în care se doreşte transmiterea documentaţiei de atribuire (personal, în format tipărit, e-mail sau poştă/curierat)


Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): NU ESTE CAZUL, ofertele vor fi intocmite in lei.


Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.


Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la S.C. DORIPESCO S.A., adresă: Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, jud. Brasov, telefon: 0268481581, fax: 0268481682, e-mail: office@doripesco.ro, persoana de contact: Coc Ruxandra-Laura, mijloace de comunicare: fax/e-mail/posta.


Informaţii despre beneficiarul proiectului

Denumirea şi sediul beneficiarului privat: S.C. DORIPESCO S.A., sediu social: Hălchiu, nr. 224, jud. Brasov


Aprobat,

Reprezentant legal,

Coc Ruxandra-Laura

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online