DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNŢ DE ATRIBUIRE contract de servicii fotografiere produse şi servicii de creaţie, grafică şi design materiale

 

 

 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

contract de servicii fotografiere produse şi servicii de creaţie, grafică şi design materiale


1.Datele de identificare a beneficiarului: S.C. DORIPESCO S.A., str. Bisericii, nr. 224, cod postal 507080, Localitate: Hălchiu, jud. Brasov, Romania, Telefon: 0268481581, Fax: 0268481682, e-mail: office@doripesco.ro, Adresă de internet: www.doripesco.ro


2.Obiectul contractului de achiziţie:Contract/contracte de servicii fotografiere produse şi servicii de creaţie, grafică şi design materiale (LOT 1 – Servicii de fotografiere; LOT 2 - servicii de creaţie, grafică şi design materiale).


3.Criteriile de evaluare a ofertelor aplicate:pretul cel mai scazut.


4.Informatii privind valoarea contractului:

i)valoarea estimata (initial):5.101 lei - LOT 1, 17.002 lei - LOT 2

ii)valoarea (finala) a contractului:4.980 lei - LOT 1, 16.950 lei - LOT 2


5.Numarul de oferte primite: 3,

valoarea:

i)ofertei celei mai scazute:4.980 lei - Lot 1, 16.950 lei - Lot 2 S.C. ECRAN MAGAZIN S.R.L.

ii)ofertei celei mai ridicate:5.100 lei – Lot 1, 17.000 lei – Lot 2 – S.C. PROMO SPOT ADVERTISING S.R.L.

 


6.Denumirea şi adresa operatorului economic semnatar al contractului:

S.C. ECRAN MAGAZIN S.R.L. cu sediul social în localitatea Braşov, Str. De Mijloc., Nr. 104A, cod postal 500063, Jud. Braşov., telefon 0268411454, fax 0268411454 e-mail: ecran2004@yahoo.com, J08/2686/1994, RO6465153

data incheierii contractului: 07.08.2013


7.Informatii privind publicarea invitatiei de participare:

i)data publicarii: 24.07.2013

ii)locul publicarii: cotidianul ADEVARUL


8.Data publicarii anuntului de atribuire: 07.08.2013, site-ul societatii, www.doripesco.ro


Aprobat,

Reprezentant legal,

Coc Ruxandra-Laura

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online