DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNŢ DE ATRIBUIRE contracte de servicii pentru realizarea de tipărituri – LOT 1 şi servicii pentru realizarea de materiale promoţionale – LOT 2

 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

contracte de servicii pentru realizarea de tipărituri – LOT 1 şi servicii pentru realizarea de materiale promoţionale – LOT 2


1.Datele de identificare a beneficiarului: S.C. DORIPESCO S.A., str. Bisericii, nr. 224, cod postal 507080, Localitate: Hălchiu, jud. Brasov, Romania, Telefon: 0268481581, Fax: 0268481682, e-mail: office@doripesco.ro, Adresă de internet: www.doripesco.ro


2.Obiectul contractului de achiziţie:Contract/contracte de servicii pentru realizarea de tipărituri – LOT 1 şi servicii pentru realizarea de materiale promoţionale – LOT 2.


3.Criteriile de evaluare a ofertelor aplicate:oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, cu factorii de evaluare: preţul ofertei, fără TVA (70%) şi durata de prestare si livrare a serviciilor (30%)


4.Informatii privind valoarea contractului:

i)valoarea estimata (initial):119.227 lei - LOT 1, 61.674 lei - LOT 2

ii)valoarea (finala) a contractului:42.062 lei - LOT 1, 39.942 lei - LOT 2


5.Numarul de oferte primite: 6 oferte pe LOT 1, 4 oferte pe LOT 2,

Valorile:

i)ofertei cu punctajul cel mai mare:LOT 1: preţ ofertă 42.062 lei şi durată de prestare şi livrare: 3 zile calendaristice – 100 de puncte S.C. HORIZON PRODUCTION S.R.L.; LOT 2: preţ ofertă 39.942 lei şi durată de prestare şi livrare: 3 zile calendaristice – 100 de puncte S.C. UNIPROMO ADV S.R.L.

ii)ofertei cu punctajul cel mai scazut:LOT 1: preţ ofertă 119.040 lei şi durată de prestare şi livrare: 30 zile calendaristice – 27,73 puncte S.C. RAMPA COMSER S.R.L.; LOT 2: preţ ofertă 61.440 lei şi durată de prestare şi livrare: 30 zile calendaristice – 48,51 puncte S.C. RAMPA COMSER S.R.L.

 


6.Denumirea şi adresa operatorului economic semnatar al contractului:

-LOTUL 1: S.C. HORIZON PRODUCTION S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, str. Vatra Dornei, nr. 11, bl. 18 B+C, sc. 2, et. 9, ap. 82, Sector 4, cod poştal 041657 şi cu punct de lucru în Bucureşti, str. Ion Minulescu, nr. 67-93, Sector 3, cod poştal 031215, telefon 0314051914, fax 0314051915, e-mail ioana.dinu@horizon-production.ro, RO15466751, J40/7163/2003

data incheierii contractului: 03.09.2013

-LOTUL 2: S.C. UNIPROMO ADV S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, Drumul Taberei, nr. 90, bl. C8, et. 6, ap. 103, Sector 6, cod poştal 061405 şi cu punct de lucru în Bucureşti, Drumul Gilăului, nr. 34, Sector 4, vod poştal 041715, telefon 0752188556, fax 0318175396, e-mail office@unipromo.ro, RO26880332, J40/4644/2010

data incheierii contractului: 03.09.2013


7.Informatii privind publicarea invitatiei de participare:

i)data publicarii: 07.08.2013

ii)locul publicarii: cotidianul AZI


8.Data publicarii anuntului de atribuire: 03.09.2013, pe site-ul societatii, www.doripesco.ro


Aprobat,

Coc Ruxandra-Laura – Reprezentant legal

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online