DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

INVITAŢIE DE PARTICIPARE – 26.09.2013

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - 26.09.2013


REF:

 

Denumirea proiectului: “Relansarea consumului de peşte”

Denumirea contractului: Contract de servicii pentru realizarea de cercetari calitative si cantitative


Stimate domn/Stimată doamnă,


Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura de cerere de oferte având ca obiect atribuirea contractului de servicii pentru realizarea de cercetari calitative si cantitative, pentru proiectul mai sus menţionat.


Informaţii despre procedurăla sediul prestatorului, pe teren, cat si la sediul social al beneficiarului.


Tipul şi durata contractului: maxim 17 luni de la semnare.


Valoarea estimată:

59.507 lei, din care valoare eligibila 59.507 lei


Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut


Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 04.10.2013, ora 09,30.


Data şi ora deschiderii ofertelor: 04.10.2013, ora 10,00.


Adresa la care se transmit ofertele: S.C. DORIPESCO S.A., Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov


Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: sediul S.C. DORIPESCO S.A., Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov, printr-o cerere scrisă adresată achizitorului, în care se va menţiona modul în care se doreşte transmiterea documentaţiei de atribuire (personal, în format tipărit, e-mail sau poştă/curierat)


Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): NU ESTE CAZUL, ofertele vor fi intocmite in lei.


Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.


Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la S.C. DORIPESCO S.A., adresă: Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, jud. Brasov, telefon: 0268481581, fax: 0268481682, e-mail: office@doripesco.ro, persoana de contact: Coc Ruxandra-Laura, mijloace de comunicare: fax/e-mail/posta.


Informaţii despre beneficiarul proiectului

Denumirea şi sediul beneficiarului privat: S.C. DORIPESCO S.A., sediu social: Hălchiu, nr. 224, jud. Brasov


Aprobat,

Reprezentant legal,

Coc Ruxandra-Laura

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online