DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNT DE PARTICIPARE 3

 

Achizitie de sistem climatizare, camera congelare si perdele aer pentru sectia de procesare peste

 

ANUNT DE PARTICIPARE
din data de 14.03.2011

S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., in vederea atribuirii contractului de furnizare sistem climatizare, camera congelare si perdele aer pentru sectia de procesare peste, in cadrul proiectului „DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA SECTIEI DE PROCESARE PESTE A S.C. DORIPECO PROD S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PERFORMANTE”, in cadrul Programului POP (PROGRAMUL OPERATIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritara 1, Masuri de adaptare a flotei comunitare de pescuit,  Masura 2.6 – „Investitii in procesare si marketing”, va invita sa participati si sa depuneti oferta in cadrul procedurii de atribuire in data de 31.03.2011, ora 11.00, detaliile fiind urmatoarele:

1. Număr contract de finantare: nr. 32/24.09.2010
2. Programul: Programul Operational Pescuit 2007-2013,
3. Autoritatea de Management: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management pentru POP,
4.Surse de finantare ale contractului de furnizare:
Valoare totala sistem climatizare, camera congelare si perdele aer  - 149.352,98 lei, din care fonduri proprii  – 40%, finantare FEP si bugetul national -  60%.
5. Alte informatii: S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., str.Bisericii nr.224, Loc.Halchiu, jud.Braşov, Tara: Romania, cod postal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email:office@doripesco.ro.
6. Data publicare: 15.03.2011.

Tip invitatie: Invitatie de participare – CERERE DE OFERTA, conform normelor interne de achizitii, Anexa VIII, program – POP.
Denumire Invitaţie: achizitie sistem climatizare – 1 bucata, camera congelare – 1 bucata si perdele aer – 2 bucati,  pentru sectia de procesare peste.
Tip si obiectul contractului:  Contract de furnizare sistem climatizare, camera congelare si perdele aer
Criteriu de atribuire: conform documentaţiei de atribuire (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic)
Data limita de depunere a ofertelor: 31.03.2011, ora 10.00.
Data si ora de deschidere a ofertelor: 31.03.2011, ora 11.00.
Adresa la care se transmit ofertele: secretariatul SC DORIPESCO PROD SRL, str. Bisericii nr .224, Loc. Halchiu, jud.Braşov, Tara:Romania, cod postal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email: office@doripesco.ro, persoana de contact Coc Ruxandra-Laura.
Limba de redactare a ofertei: română
Criterii de calificare: conform documentatiei de atribuire care vizeaza eligibilitatea, situatia personala, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici, conditiile de participare si conflictul de interese.

Documente pentru principalele criterii de calificare vor fi următoarele:
-    Declaraţii privind eligibilitatea si neincadrarea in anumite situatii (conform documentatiei); 
-    Certificat constatator de la  D.G.F.P.
-    Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local
-    Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului
-    Copie dupa certificat de inmatriculare,
-    Informaţii privind cifra de afaceri,
-    Lista principalelor furnizari.

Pentru celelalte detalii va rugam sa solicitati documentatia de atribuire de la secretariatul SC DORIPESCO PROD SRL, la adresa mai sus mentionata.

Va multumim!
Manager de proiect Coc Ruxandra-Laura

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online