DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNŢ DE ATRIBUIRE contract de servicii pentru realizarea de cercetari calitative si cantitative

 

 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

contract de servicii pentru realizarea de cercetari calitative si cantitative


1.Datele de identificare a beneficiarului: S.C. DORIPESCO S.A., str. Bisericii, nr. 224, cod postal 507080, Localitate: Hălchiu, jud. Brasov, Romania, Telefon: 0268481581, Fax: 0268481682, e-mail: office@doripesco.ro, Adresă de internet: www.doripesco.ro


2.Obiectul contractului de achiziţie:Contract de servicii pentru realizarea de cercetari calitative


3.Criteriile de evaluare a ofertelor aplicate:pretul cel mai scăzut


4.Informatii privind valoarea contractului:

i)valoarea estimata (initial):59.507 lei fără T.V.A. valoare eligibilă (din care 17.002 lei estimaţi pentru cele 4 sesiuni de cercetări calitative şi 42.505 lei estimaţi pentru cele 2 cercetări cantitative).

ii)valoarea (finala) a contractului:59.200 lei fără T.V.A. (din care 17.000 lei pentru cele 4 sesiuni de cercetări calitative şi 42.200 lei pentru cele 2 cercetări cantitative).


5.Numarul de oferte primite: 3 oferte

VALORILE:

i)ofertei cu pretul cel mai mare:S.C. TEAM RESOURCES S.R.L: 59.507 lei fără T.V.A.

ii)ofertei cu pretul cel mai scazut:S.C. BRANDBERRY S.R.L.: 59.200 lei fără T.V.A.

 


6.Denumirea şi adresa operatorului economic semnatar al contractului:

- S.C. BRANDBERRY S.R.L. cu sediul social în Brasov, str. Mircea cel Batran nr. 43A, bl. 38, sc. B, ap. 3, jud Brasov, cod poştal 500090, telefon 0723185233, e-mail romulus@cercetari.ro, cod de identificare fiscala RO18020876, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/2461/2005

- data incheierii contractului: 15.10.2013


7.Informatii privind publicarea invitatiei de participare:

i)data publicarii: 26.09.2013

ii)locul publicarii: cotidianul NATIONAL


8.Data publicarii anuntului de atribuire: 15.10.2013, pe site-ul societatii, www.doripesco.ro


Aprobat,

Coc Ruxandra-Laura – Reprezentant legal

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online