DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - 01.04.2014

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - 01.04.2014

 

REF:
Denumirea proiectului: “Relansarea consumului de pește”
Denumirea contractului/contractelor: Contract de servicii pentru realizarea de inserturi in harta turistica a Romaniei şi livrare 1500 buc. hărți turistice

Stimate domn/Stimata doamnă,
 

Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura de cerere de oferte având ca obiect atribuirea contractului de servicii pentru realizarea de inserturi în harta turistică a României şi livrare 1500 buc. hărți turistice, pentru proiectul mai sus menționat.

Informaţii despre procedură:
Obiectul şi locul de implementare a contractului:
Servicii pentru realizarea de inserturi în harta turistică a României şi livrare 1500 buc. hărți turistice la sediul prestatorului

Tipul şi durata contractului: prestări servicii / Minim 35, maxim 60 zile de la semnare.

Valoarea estimată: 8.501 lei, din care valoare eligibilă 8.501 lei

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 08.04.2014, ora 09,30.

Data şi ora deschiderii ofertelor: 08.04.2014, ora 10,30.

Adresa la care se transmit ofertele: S.C. DORIPESCO S.A., Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: sediul S.C. DORIPESCO S.A., Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov, printr-o cerere scrisă adresată achizitorului, în care se va menționa modul în care se dorește transmiterea documentației de atribuire (personal, în format tipărit, e-mail sau poștă/curierat)

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): NU ESTE CAZUL, ofertele vor fi intocmite in lei.

Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la S.C. DORIPESCO S.A., adresă: Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, jud. Brasov, telefon: 0268481581, fax: 0268481682, e-mail: office@doripesco.ro, persoana de contact: Coc Ruxandra-Laura, mijloace de comunicare: fax/e-mail/posta.

Informaţii despre beneficiarul proiectului:
Denumirea şi sediul beneficiarului privat: S.C. DORIPESCO S.A., sediu social: Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, jud. Brasov

Aprobat,
Reprezentant legal,
Coc Ruxandra-Laura

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online