DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - 15.04.2014

 


INVITAȚIE DE PARTICIPARE - 15.04.2014

 

REF:
Denumirea proiectului: “Relansarea consumului de pește”
Denumirea contractului: Contract de servicii pentru realizare site web, promovare si mentenanta

Stimate domn / Stimată doamnă,
 

Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura de cerere de oferte având ca obiect atribuirea contractului de servicii pentru realizare site web, promovare si mentenanta, pentru proiectul mai sus menționat.

Informaţii despre procedură
Obiectul şi locul de implementare a contractului: Servicii pentru realizarea site web, promovare si mentenanta/La sediul prestatorului.
Tipul şi durata contractului: prestări servicii / de la semnare pana la 28.02.2015.
Valoarea estimată: 19.552 lei, din care valoare eligibilă 19.552 lei
Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 25.04.2014, ora 09,30.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 25.04.2014, ora 10,00.
Adresa la care se transmit ofertele: S.C. DORIPESCO S.A., Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: sediul S.C. DORIPESCO S.A., Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov, printr-o cerere scrisă adresată achizitorului, în care se va menționa modul în care se dorește transmiterea documentației de atribuire (personal, în format tipărit, e-mail sau poștă/curierat)
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): NU ESTE CAZUL, ofertele vor fi intocmite in lei.
Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la S.C. DORIPESCO S.A., adresă: Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, jud. Brasov, telefon: 0268481581, fax: 0268481682, e-mail: office@doripesco.ro, persoana de contact: Coc Ruxandra-Laura, mijloace de comunicare: fax/e-mail/posta.

Informaţii despre beneficiarul proiectului
Denumirea şi sediul beneficiarului privat: S.C. DORIPESCO S.A., sediu social: Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov

Aprobat,
Reprezentant legal,
Coc Ruxandra-Laura

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online