DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNŢ DE ATRIBUIRE contract de servicii pentru realizarea de inserturi in harta turistica a Romaniei şi livrare 1500 buc. hărţi turistice

 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE
contract de servicii pentru realizare de inserturi in harta turistica a Romaniei şi livrare 1500 buc. hărţi turistice


1.    Datele de identificare a beneficiarului:  S.C. DORIPESCO S.A., str. Bisericii, nr. 224, cod postal 507080, Localitate: Hălchiu, jud. Brasov, Romania, Telefon: 0268481581, Fax: 0268481682, e-mail: office@doripesco.ro, Adresă de internet: www.doripesco.ro

2.    Obiectul contractului de achiziţie: Contract de servicii pentru realizare de inserturi in harta turistica a Romaniei şi livrare 1500 buc. hărţi turistice

3.    Criteriile de evaluare a ofertelor aplicate: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, cu factorii de evaluare: preţul ofertei, fără TVA (70%) şi durata de prestare si livrare a serviciilor (30%)

4.    Informatii privind valoarea contractului:
i)    valoarea estimată (initial):            8.501,00  lei fara TVA
ii)    valoarea (finală) a contractului:      8.400,00  lei fara TVA

5.    Numarul de oferte primite: 3 oferte
Valorile:
i)    ofertei cu punctajul cel mai mare: preţ ofertă 8.400,00  lei fara TVA şi durată de prestare şi livrare: 5 zile calendaristice – 100 de puncte S.C. EDITURA GRAI S.R.L.
ii)    ofertei cu punctajul cel mai scazut: preţ ofertă 8.425,50  lei fara TVA şi durată de prestare şi livrare: 7 zile calendaristice – 91,21 puncte S.C. ROMGHID S.R.L.

6.    denumirea şi adresa operatorului economic semnatar al contractului:
S.C. EDITURA GRAI S.R.L.  cu sediul social în Targu Mureş, Bv. Pandurilor nr. 17, ap.15, jud. Mureş, telefon 0740-018007, fax 0265-257894, e-mail: mircea_aries@yahoo.com, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mures sub nr. J26/782/2001, cod de identificare fiscala RO14260132

7.    informatii privind publicarea invitatiei de participare:
i)    data publicarii:  01.04.2014
ii)    locul publicarii: cotidianul NATIONAL

8.    data publicarii anuntului de atribuire: 24.04.2014, pe site-ul societatii, www.doripesco.ro

Aprobat,
Coc Ruxandra-Laura – Reprezentant legal

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online