DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNŢ DE ATRIBUIRE contract de servicii pentru realizare site web, promovare si mentenanta

 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE
contract de servicii pentru realizare site web, promovare si mentenanta
1.    Datele de identificare a beneficiarului:  S.C. DORIPESCO S.A., str. Bisericii, nr. 224, cod postal 507080, Localitate: Hălchiu, jud. Brasov, Romania, Telefon: 0268481581, Fax: 0268481682, e-mail: office@doripesco.ro, Adresă de internet: www.doripesco.ro

2.    Obiectul contractului de achiziţie: Contract de servicii pentru realizare site web, promovare si mentenanta
3.    Criteriile de evaluare a ofertelor aplicate: pretul cel mai scăzut

4.    Informatii privind valoarea contractului:
i)    valoarea estimată (initial):         19.552,00 lei fără T.V.A.
ii)    valoarea (finală) a contractului:      10.320,00 lei fără T.V.A.

5.    Numarul de oferte primite: 1 ofertă
Valoarea singurei oferte depuse: S.C. EXPERTONLINE S.R.L: 10.320,00 lei fără T.V.A.

6.    denumirea şi adresa operatorului economic semnatar al contractului:
-    S.C. EXPERTONLINE S.R.L.  cu sediul social în Brasov, str. Codrul Cosminului nr. 70, bl. 410c, sc. B, ap. 9, judeţul. Brasov, telefon 0368424282, fax 0368404943, e-mail: contact@expert-online.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Brasov sub nr. J08/1860/2008, cod de identificare fiscala RO24156040
-    data incheierii contractului: 08.05.2014

7.    informatii privind publicarea invitatiei de participare:
i)    data publicarii:  15.04.2014
ii)    locul publicarii: cotidianul NATIONAL

8.    data publicarii anuntului de atribuire: 08.05.2014, pe site-ul societatii, www.doripesco.ro

Aprobat,
Coc Ruxandra-Laura – Reprezentant legal

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online