DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNŢ DE ATRIBUIRE contract de servicii de inchiriere panouri publicitare si spatiu publicitar pe mijloace de transport in comun

 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE
contract de servicii de inchiriere panouri publicitare si spatiu publicitar pe mijloace de transport in comun


1.    Datele de identificare a beneficiarului:  S.C. DORIPESCO S.A., str. Bisericii, nr. 224, cod postal 507080, Localitate: Hălchiu, jud. Brasov, Romania, Telefon: 0268481581, Fax: 0268481682, e-mail: office@doripesco.ro, Adresă de internet: www.doripesco.ro
2.    Obiectul contractului de achiziţie: Contract de servicii de inchiriere panouri publicitare si spatiu publicitar pe mijloace de transport in comun
3.    Criteriile de evaluare a ofertelor aplicate: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, cu factorii de evaluare: preţul ofertei, fără TVA (70%) şi durata de realizare pana la afisare a panourilor si mesajelor publicitare (inceperea efectiva a perioadei de inchiriere) pe mijloacele de transport in comun (30%)
4.    Informatii privind valoarea contractului:
i)    valoarea estimată (initial):        330.602 lei fără TVA, din care - 106.262 lei fara TVA – Servicii de inchiriere panouri publicitare si 224.340 lei fara TVA – Servicii de inchiriere spatiu publicitar pe mijloace de transport in comun
ii)   valoarea (finală) a contractului:  330.246,00 lei fără TVA, din care – 105.966 lei fara TVA – Servicii de inchiriere panouri publicitare si 224.280 lei fara TVA – Servicii de inchiriere spatiu publicitar pe mijloace de transport in comun
5.    Numarul de oferte primite: 3 oferte
Valorile:
i)    ofertei cu punctajul cel mai mare: pret oferta: 330.246,00 lei fără TVA lei şi durata de realizare pana la afisare a panourilor si mesajelor publicitare (inceperea efectiva a perioadei de inchiriere) pe mijloacele de transport in comun: 7 zile calendaristice – 99,12 puncte S.C. RAMPA COMSER S.R.L
ii)   ofertei cu punctajul cel mai scazut: pret oferta: 326.080,00 lei fără TVA lei şi durata de realizare pana la afisare a panourilor si mesajelor publicitare (inceperea efectiva a perioadei de inchiriere) pe mijloacele de transport in comun: 14 zile calendaristice – 85,00 puncte S.C. MEDIA EXPRES S.R.L   
6.    denumirea şi adresa operatorului economic semnatar al contractului:
o    S.C. RAMPA COMSER S.R.L.  cu sediul social în  Brasov, Str. Rahovei, nr. 4, Jud. Brasov, telefon/fax 0268.420.920, e-mail: office@rampadesign.ro, J8/161/1994, RO5210984
o    data incheierii contractului: 24.07.2014
7.    informatii privind publicarea invitatiei de participare:
i)    data publicarii:  09.07.2014
ii)    locul publicarii: cotidianul NATIONAL
8.    data publicarii anuntului de atribuire: 24.07.2014, pe site-ul societatii, www.doripesco.ro

Aprobat,
Coc Ruxandra-Laura – Reprezentant legal

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online