DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNŢ DE PARTICIPARE 4

 

Invitaţie de participare achiziţie mijloace de transport

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., în vederea atribuirii contractului de furnizare maşini specializate pentru transport – viviera, autoutilitară frigorifică furgon, autoutilitară frigorifică van,  pentru secţia de procesare peşte, în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREASECŢIEI DE PROCESARE PEŞTE A S.C. DORIPECO PROD S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE PERFORMANTE”, prin Programul POP (PROGRAMUL OPERAŢIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritara 2, Acvacultură, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură,  Măsura 2.6 – „Investiţii în procesare şi marketing”, vă invită să participaţi şi să depuneţi oferta în cadrul procedurii de atribuire în data de 21.04.2011, ora 12.00, detaliile fiind următoarele:

1. Număr contract de finanţare: nr.32/24.09.2010

2. Programul: Programul Operaţional Pescuit 2007-2013,

3. Autoritatea de Management: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POP,

4.Surse de finanţare ale contractului de furnizare:

Valoare totală   –466.987,74 lei, din care fonduri proprii  – 40%, finanţare FEP şi bugetul naţional -  60%.

5. Alte informaţii:S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., str.Bisericii nr. 224, Loc.Hălchiu, jud.Braşov, Ţara: România, cod postal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email:office@doripesco.ro.

6. Dată publicare: 06.04.2011.

Tip invitaţie:Invitaţie de participare – CERERE DE OFERTĂ, conform normelor interne de achiziţii, Anexa VIII, program – POP.

Denumire Invitaţie:achiziţie maşină specializată pentru transport – viviera – 1 bucată, maşină specializată pentru transport - autoutilitară frigorifică furgon – 1 bucată, maşină specializată pentru transport - autoutilitară frigorifică van– 1 bucată.

Tip şi obiectul contractului: Contract de furnizare  maşini specializate pentru transport – viviera, autoutilitară frigorifică furgon, autoutilitară frigorifică van,  pentru secţia de procesare peşte.

Criteriu de atribuire: conform documentaţiei de atribuire (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic)

Data limită de depunere a ofertelor:21.04.2011, ora 10.00.

Data şi ora de deschidere a ofertelor:21.04.2011, ora 12.00.

Adresa la care se transmit ofertele:secretariatul SC DORIPESCO PROD SRL, str. Bisericii nr .224, Loc. Hălchiu, jud.Braşov, Ţara: România, cod postal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email: office@doripesco.ro, persoană de contact COC RUXANDRA-LAURA..

Limba de redactare a ofertei:română

Criterii de calificare:conform documentaţiei de atribuire care vizează eligibilitatea, situaţia personală, situaţia economico-financiară, capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor economici, condiţiile de participare şi conflictul de interese.

Documente pentru principalele criterii de calificare vor fi următoarele:

-     Declaraţii privind eligibilitateaşi neîncadrarea în anumite situaţii (conform documentaţiei); 

-     Certificat constatator de la  D.G.F.P.

-     Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local

-     Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului

-     Copie după certificat de înmatriculare,

-     Informaţii privind cifra de afaceri,

-     Lista principalelor furnizări.

Pentru celelalte detalii vă rugăm să solicitaţi documentaţia de atribuire de la secretariatul SC DORIPESCO PROD SRL, la adresa mai sus menţionată.

Vă multumim!

Manager de proiect COC RUXANDRA-LAURA.

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online