DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNŢ DE PARTICIPARE 5

 

Invitaţie de participare achiziţii sistem de transporturi deşeuri

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., în vederea atribuirii contractului de furnizare pompă pentru aspirat şi transportat deşeuri (solzi, viscere, înnotatoare, capete), pentru secţia de procesare peşte, în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA SECŢIEI DE PROCESARE PEŞTE A S.C. DORIPECO PROD S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE PERFORMANTE”, prin Programul POP (PROGRAMUL OPERAŢIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritara 2, Acvacultură, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură,  Masura 2.6 – „Investiţii în procesare şi marketing”, vă invită să participaţi şi să depuneţi oferta în cadrul procedurii de atribuire în data de 21.04.2011, ora 11.00, detaliile fiind următoarele:
1. Număr contract de finantare: nr. 32/24.09.2010
2. Programul: Programul Operaţional Pescuit 2007-2013,
3. Autoritatea de Management: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management pentru POP,
4.Surse de finantare ale contractului de furnizare:
Valoare totală   –  51.284,40 lei, din care fonduri proprii  – 40%, finanţare FEP şi bugetul naţional -  60%.
5. Alte informaţii: S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., str.Bisericii nr.224, Loc.Hălchiu, jud.Braşov, Ţara: România, cod postal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email:office@doripesco.ro.
6. Dată publicare: 06.04.2011.

Tip invitaţie: Invitaţie de participare – CERERE DE OFERTĂ, conform normelor interne de achiziţii, Anexa VIII, program – POP.
Denumire Invitaţie: pompă pentru aspirat şi transportat deşeuri (solzi, viscere, înnotatoare, capete)– 1 bucată,
Tip şi obiectul contractului:  Contract de furnizare  pompă pentru aspirat şi transportat deşeuri (solzi, viscere, înnotatoare, capete),  pentru secţia de procesare peşte.
Criteriu de atribuire: conform documentaţiei de atribuire (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic)
Data limită de depunere a ofertelor: 21.04.2011, ora 10.00.
Data şi ora de deschidere a ofertelor: 21.04.2011, ora 11.00.
Adresa la care se transmit ofertele: secretariatul SC DORIPESCO PROD SRL, str. Bisericii nr .224, Loc. Hălchiu, jud.Braşov, Ţara: Romania, cod postal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email: office@doripesco.ro, persoană de contact COC RUXANDRA-LAURA..
Limba de redactare a ofertei: română
Criterii de calificare: conform documentaţiei de atribuire care vizează eligibilitatea, situaţia personală, situaţia economico-financiară, capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor economici, condiţiile de participare şi conflictul de interese.
Documente pentru principalele criterii de calificare vor fi următoarele:
-    Declaraţii privind eligibilitatea şi neîncadrarea în anumite situaţii (conform documentaţiei); 
-    Certificat constatator de la  D.G.F.P.
-    Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local
-    Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului
-    Copie după certificat de înmatriculare,
-    Informaţii privind cifra de afaceri,
-    Lista principalelor furnizări.

Pentru celelalte detalii vă rugăm să solicitaţi documentaţia de atribuire de la secretariatul SC DORIPESCO PROD SRL, la adresa mai sus menţionată.

Vă multumim!
Manager de proiect COC RUXANDRA-LAURA.

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online