DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNT DE PARTICIPARE 6

 

Invitaţie de participare achiziţii diverse

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., în vederea atribuirii contractului de furnizare maşini şi echipamente specializate pentru secţia de procesare peşte, în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA SECŢIEI DE PROCESARE PEŞTE A S.C. DORIPECO PROD S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE PERFORMANTE”, prin Programul POP (PROGRAMUL OPERAŢIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritară 2, Acvacultură, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură,  Măsura 2.6 – „Investiţii în procesare şi marketing”, vă invită să participaţi şi să depuneţi oferta în cadrul procedurii de atribuire în data de 21.04.2011, ora 13.00, detaliile fiind următoarele:
1. Număr contract de finantare: nr. 32/24.09.2010
2. Programul: Programul Operaţional Pescuit 2007-2013,
3. Autoritatea de Management: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POP,
4.Surse de finantare ale contractului de furnizare: Valoare totală – 493.461,93 lei, din care fonduri proprii  – 40%, finanţare FEP şi bugetul naţional -  60%.
5. Alte informaţii: S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., str.Bisericii nr.224, Loc.Hălchiu, jud.Braşov, Ţara: Romania, cod postal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email:office@doripesco.ro.
6. Dată publicare: 06.04.2011.
Tip invitaţie: Invitaţie de participare – CERERE DE OFERTĂ, conform normelor interne de achiziţii, Anexa VIII, program – POP.
Denumire Invitaţie: achiziţie maşini şi echipamente specializate (51 de bucăţi în total): Maşină  de fulgi de gheaţă - 1 bucată, Mecanism de ascuţit cutiţe – 2 bucaţi, Set cuţite de filetare peşte-lamă 18 cm – 1 bucată, Set cuţite de filetare peşte-lamă 15 cm – 1 bucată, Ecluză sanitară compactă  cu dublu sens  - 1 bucată,  Maşină  de  tăiat oase - 1 bucată,  Oală de fierbere cu capac - 1 bucată, Tigaie basculantă - 1 bucată, Maşină de ambalat vaccum - 1 bucată, Mese de inox cu blaturi şi grătar - 5 bucăţi, Mese de inox cu blat PE şi jgheab pe centru cu grătar inferior -3 bucăţi, Set sterilizator cu UV pentru cuţite - 1 bucată, Set navete E3- 1 bucată, Set cărucioare pentru navete - 1 bucată, Set europaleţi tip P-H1 - 1 bucată, Spălător manual pentru cizme - 2 bucăţi,  Panou pentru spălat sorturi - 1 bucată, Set cărucioare pentru transportat navete - 1 bucată, Set truse de prim ajutor - 1 bucată, Set protecţie împotriva dăunătorilor  - 1 bucată, Tomberon inox pentru deşeuri  - 2 bucăţi, Rastel pentru cizme - 1 bucată, Mecanism de feliat  TRIMMER - 1 bucată,  Set  echipamente  necesare  igienei personalului - 1 bucată,  Maşină  spălat   navete - 1 bucată, Set echipamente personal - 1 bucată, Dezolzitor semimecanizat – 4  bucăţi, Set navete cu pereţi perforate - 1 bucată, Set cărucioare pentru glazurare şi tăvi de glazurare - 1 bucată, Set bazine de inox - 1 bucată, Mixer planetar 60 l - 2 bucăţi, Maşină de tocat - 1 bucată, Maşină de spălat şi uscător echipamente personal - 1 bucată, Teminal cântare platformă - 1 bucată, Cititor coduri de bare cu memorie internă - 1 bucată, Set sistem de curăţare - 1 bucată, Set coşuri pentru gunoi - 1 bucată, Set raft inox  - 1 bucată,
Tip si obiectul contractului:  Contract de furnizare  maşini şi echipamente specializate  pentru secţia de procesare peşte.
Criteriu de atribuire: conform documentaţiei de atribuire (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic)
Data limită de depunere a ofertelor: 21.04.2011, ora 10.00.
Data şi ora de deschidere a ofertelor: 21.04.2011, ora 13.00.
Adresa la care se transmit ofertele: secretariatul SC DORIPESCO PROD SRL, str. Bisericii nr .224, Loc. Hălchiu, jud.Braşov, Ţara: Romania, cod postal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email: office@doripesco.ro, persoană de contact COC RUXANDRA-LAURA..
Limba de redactare a ofertei: română
Criterii de calificare: conform documentaţiei de atribuire care vizează eligibilitatea, situaţia personală, situaţia economico-financiară, capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor economici, condiţiile de participare şi conflictul de interese.
Documente pentru principalele criterii de calificare vor fi următoarele:
-    Declaraţii privind eligibilitatea şi neîncadrarea în anumite situaţii (conform documentaţiei); 
-    Certificat constatator de la  D.G.F.P.
-    Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local
-    Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului
-    Copie dupa certificat de înmatriculare,
-    Informaţii privind cifra de afaceri,
-    Lista principalelor furnizări.
Pentru celelalte detalii vă rugăm să solicitaţi documentaţia de atribuire de la secretariatul SC DORIPESCO PROD SRL, la adresa mai sus menţionată.
Vă multumim!
Manager de proiect COC RUXANDRA-LAURA.

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online