DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNŢ DE PARTICIPARE - 20.09.2011

 
Achiziţie 1 vivieră şi 2 autoutilitare frigorifice

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE -20.09.2011


S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., în vederea atribuirii contractelor de furnizare maşini specializate pentru secţia de procesare peşte (lotul I - maşină specializată pentru transport – vivieră – 1 buc, lotul II - maşini specializate pentru transport - autoutilitare frigorifice – van - 2 bucăţi), în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA SECŢIEI DE PROCESARE PEŞTE A S.C. DORIPECO PROD S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE PERFORMANTE”, prin Programul POP (PROGRAMUL OPERAŢIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritară 2, Acvacultură, pescuit în ape interioare, prelucrarea şi comercializarea produselor din pescuit şi acvacultură,  Masura 2.6 – „Investiţii în procesare şi marketing”, vă invită să participaţi şi să depuneţi oferta în cadrul procedurii de atribuire în data de 07.10.2011, ora 12.00, detaliile fiind următoarele:
1. Număr contract de finanţare: nr. 32/24.09.2010
2. Programul: Programul Operaţional Pescuit 2007-2013,
3. Autoritatea de Management: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POP,
4. Surse de finanţare ale contractului de furnizare:
Valoare totala – 513.066,71 lei, din care fonduri proprii  – 40%, finanţare FEP şi bugetul national -  60%, compusă din :
LOTUL I - maşină specializataă pentru transport – vivieraă – 1 bucată – 224.910,93 LEI , din care fonduri proprii  – 40%, finanţare FEP şi bugetul naţional -  60%.
LOTUL II - maşini specializate pentru transport - autoutilitare frigorifice van – 2 bucaţi – 288.155,78 LEI (2 x 144.077,89 LEI) , din care fonduri proprii  – 40%, finanţare FEP şi bugetul naţional -  60%.
5. Alte informaţii: S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., str.Bisericii nr.224, Loc.Halchiu, jud. Braşov, Tara: România, cod postal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email:office@doripesco.ro.
6. Dată publicare anunţ: 20.09.2011.
 
Tip invitaţie: Invitaţie de participare – CERERE DE OFERTĂ, conform normelor interne de achiziţii, Anexa VIII, program – POP.
Denumire Invitaţie: Contract/Contracte de furnizare maşini specializate pentru secţia de procesare peşte.
Tip şi obiectul contractului:  Contractele se vor atribui pe fiecare din cele două loturi, separat sau pe cele două loturi împreună:
LOTUL I - achiziţie maşină specializată pentru transport – vivieră – 1 bucată,
COD CPV: 34114000-9 VEHICULE CU UTILIZARE SPECIALĂ,
LOTUL II - achiziţie maşini specializate pentru transport - autoutilitare frigorifice van – 2 bucaţi. 
COD CPV: 34130000-7 - AUTOVEHICULE PENTRU TRANSPORTUL DE MĂRFURI.
Criteriu de atribuire: conform documentaţiei de atribuire (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic)
Data limită de depunere a ofertelor: 07.10.2011, ora 10.00.
Data şi ora de deschidere a ofertelor: 07.10.2011, ora 12.00.
Adresa la care se transmit ofertele: secretariatul SC DORIPESCO PROD SRL, str. Bisericii nr .224, Loc. Hălchiu, jud. Braşov, Ţara: România, cod poştal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email: office@doripesco.ro, persoană de contact COC RUXANDRA-LAURA..
Limba de redactare a ofertei: română
Criterii de calificare: conform documentaţiei de atribuire care vizează eligibilitatea, situaţia personală, situaţia economico-financiară, capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor economici, condiţiile de participare şi conflictul de interese.
Documente pentru principalele criterii de calificare vor fi următoarele:
-     Declaraţii privind eligibilitatea şi neîncadrarea în anumite situaţii (conform documentaţiei);
-     Certificat constatator de la  D.G.F.P.
-     Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local
-     Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului
-     Copie după certificatul de înmatriculare,
-     Informaţii privind cifra de afaceri,
-     Lista principalelor furnizări.

Pentru celelalte detalii vă rugăm să solicitaţi documentaţia de atribuire de la secretariatul SC DORIPESCO PROD SRL, la adresa mai sus menţionată.
Vă mulţumim!
Manager de proiect COC RUXANDRA-LAURA.

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online