DORIPESCO, ÎN ARMONIE CU NATURA!

ANUNŢ DE PARTICIPARE – 26.03.2012

 
Sistem de înregistrare temperaturi şi umidităţi ale spaţiilor de producţie şi anexe

 

S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., în vederea atribuirii contractului de furnizare - Sistem de înregistrare temperaturi şi umidităţi ale spaţiilor de producţie şi anexe, pentru secţia de procesare peşte, în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA SECŢIEI DE PROCESARE PEŞTE A S.C. DORIPECO PROD S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE PERFORMANTE”, în cadrul Programului POP (PROGRAMUL OPERAŢIONAL PESCUIT) 2007-2013, Axa prioritară 1, Măsuri de adaptare a flotei comunitare de pescuit,  Măsura 2.3. – „Investiţii în procesare şi marketing”, vă invită să participaţi şi să depuneţi oferta în cadrul procedurii de atribuire în data de 11.04.2012, ora 14.00, detaliile fiind urmatoarele:
1. Număr contract de finanţare: nr. 32/24.09.2010
2. Programul: Programul Operaţional Pescuit 2007-2013,
3. Autoritatea de Management: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POP,
4.Surse de finanţare ale contractului de furnizare:
Valoare totală sistem de înregistrare temperaturi şi umidităţi ale spaţiilor de producţie şi anexe  - 10.934,00 lei, din care: fonduri proprii  – 40%, finanţare FEP şi bugetul naţional -  60%.
5. Alte informaţii: S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., str. Bisericii, nr. 224, Loc. Hălchiu, jud. Braşov, Ţara: România, cod poştal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email:office@doripesco.ro.
6. Dată publicare: 26.03.2012.
Tip invitaţie: Invitaţie de participare – CERERE DE OFERTĂ, conform normelor interne de achiziţii, Anexa VIII, program – POP.
Denumire Invitaţie: Achiziţie sistem de înregistrare temperaturi şi umidităţi ale spaţiilor de producţie şi anexe  - 1  bucată în total
Tipul şi obiectul contractului:  Contract de furnizare sistem de înregistrare temperaturi şi umidităţi ale spaţiilor de producţie şi anexe 
Criteriu de atribuire: conform documentaţiei de atribuire (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic)
Data limită de depunere a ofertelor: 11.04.2012 , ora 12.00.
Data şi ora de deschidere a ofertelor: 11.04.2012, ora 14.00.
Adresa la care se transmit ofertele: secretariatul SC DORIPESCO PROD SRL, str. Bisericii, nr. 224, Loc. Hălchiu, jud. Braşov, Ţara: România, cod poştal 507080, tel/fax.0268/481581, 0268/481682, email:office@doripesco.ro. persoană de contact Coc Ruxandra-Laura
Limba de redactare a ofertei: română
Criterii de calificare: conform documentaţiei de atribuire care vizează eligibilitatea, situaţia personală, situaţia economico-financiară, capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor economici, condiţiile de participare şi conflictul de interese.
Documente pentru principalele criterii de calificare vor fi următoarele:
-     Declaraţii privind eligibilitatea şi neîncadrarea în anumite situaţii (conform documentaţiei);
-     Certificat constatator de la  D.G.F.P.
-     Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local
-     Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului
-     Copie dupa certificat de înmatriculare,
-     Informaţii privind cifra de afaceri,
-     Lista principalelor furnizări.
Pentru celelalte detalii vă rugăm să solicitaţi documentaţia de atribuire de la secretariatul SC DORIPESCO PROD SRL, la adresa mai sus menţionată.

Vă mulţumim!
Manager de proiect Coc Ruxandra-Laura

Copyrights © 2015. All Rights Reserved. Powered By Expert Online