Anunțuri

Anunt privind semnarea Contractului de finantare

Anunt privind semnarea Contractului de finantare din data de 14.06.2017 cu titlul „Cresterea valorii si a volumului primelor vanzari la sectia de procesare a SC DORIPESCO PROD SRL”

S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., cu sediul social in Comuna Halchiu, str. Bisericii, nr.224, Judetul Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, sub nr. J8/812/1995, C.U.I. RO 7626266, anunta semnarea Contractului de finantare din data de 14.06.2017 cu titlul „Cresterea valorii si a volumului primelor vanzari la sectia de procesare a SC DORIPESCO PROD SRL”, finantat prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, incheiat cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala Pescuit-Autoritatea de Management pentru POPAM, in calitate de ordonator de credite.

Valoarea totala a Proiectului de investitii „Cresterea valorii si a volumului primelor vanzari la sectia de procesare a SC DORIPESCO PROD SRL” este de 2.826.684,46 lei, din care Autoritatea de Management pentru POPAM acorda o finantare nerambursabila in suma maxima de 1.197.528,86 lei, echivalenta cu 50% din valoarea totala eligibila aprobata.

Durata de implementare a investitiei este de 12 luni.

Contactati-ne

0268 481 682