Anunțuri

Anunt public

ABA OLT- Sistemul de Gospodarire a Apelor prin S.C. Doripesco Prod S.R.L., cu sediul in municipiul Brasov, str. Maior Cranta nr. 32, titular al proiectului „Decolmatare si recalibrare rau Olt si exploatare agregate minerale din perimetrul de exploatare Maierus amonte 1 (HM 1667) localitatea Maierus, jud. Brasov", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul „Decolmatare si recalibrare rau Olt si exploatare agregate minerale din perimetrul de exploatare Maierus amonte 1 (HM 1667) localitatea Maierus, jud. Brasov” propus a fi realizat in com. Maierus, jud. Brasov, extravilan, raul Olt , Maierus amonte 1 ( HM 1667).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00 - 16,30 si vineri intre orele 8,00 - 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la publicarea prezentului anunt.

Contactati-ne

0268 481 682