Anunțuri

Anunţ public

S.C. DORIPESCO PROD SRL, cu sediul în localitatea Hălchiu, str. Bisericii, nr.224, tel. 0268/481581 anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către APM Braşov, de aprobare a dezvoltării proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul „Construire fermă îngrăşare suine” propus a fi amplasat în comuna Crizbav, pe partea stângă a DC 39, cu acces din DCL 39 Satu Nou - Crizbav prin DE 631/2 şi DE 628/7 jud. Braşov.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braşov din Braşov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Contactati-ne

0268 481 682