Licitații

INVITATIE DE PARTICIPARE


INVITATIE DE PARTICIPARE

La procedura de atribuire a contractului de servicii de organizare

Festival Delta din Carpati Doripesco
Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor caietului de sarcini, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor de organizare a Festivalului pescaresc Delta din Carpati Doripesco:

Denumirea autoritatii contractante:
Asociatia Delta din Carpati Doripesco
Str. Bisericii nr. 224, Loc. Halchiu, Jud. Brasov
CUI: 40279630
Telefon/fax: 0721280630; 0268 481 581
Pagina de internet: www.doripesco.ro;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: procedura proprie conform Normei procedurale interne pentru achizitia prin procedura proprie a serviciilor de organizare festivaluri, cf. art. 68 alin. 2, lit. b din legea 98/2016 deoarece codul CPV al acestei achizitii este prezent in Anexa 2 la legea 98/2016.
Sursa de finantare a contractului: POPAM prin FEPAM si contributie proprie;
Obiectul contractului: servicii de organizare Festival pescaresc Delta din Carpati Doripesco; cod CPV: 79953000-9 - Servicii de organizare de festivaluri; servicii incluse in anexa 2 din Legea nr. 98/2016.
Valoare estimata: 163.650 Ron fara TVA.
Contractul va fi incheiat pe o perioada de 2 luni calendaristice, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional in conformitate cu legislatia in vigoare.
Locul si programul de prestare a serviciilor conform specificatiilor caietului de sarcini. Operatorii economici vor depune oferta in conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini, folosind formularele si draft-ul de contract.
Termenul de prestare al serviciilor: 2 luni calendaristice cu posibilitatea prelungirii prin act aditional in conformitate cu legislatia in vigoare;
Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 27.07.2019, ora 12:00;
Data limita pentru depunerea/transmiteres ofertelor: 30.07.2019, ora 12.00;

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
Asociatia Delta din Carpati Doripesco
Str. Bisericii nr. 224, Loc. Hălchiu, Județul Brașov, 500520
pe email la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Limba de redactare a ofertei: romana;
Termenul de valabilitate al ofertei: 60 de zile
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut cu conditia respectarii cerintelor minimale din caietul de sarcini;

Pentru informatii suplimentare
Asociatia Delta din Carpati Doripesco
Str. Bisericii nr. 224, Loc. Halchiu, Jud. Brasov
CUI: 40279630
Telefon/fax: 0721280630; 0268 481 581
Pagina de internet: www.doripesco.ro;

Presedinte
Dorin Emanoil Crizbasan

Contactati-ne

0268 481 682