Licitații

INVITATIE DE PARTICIPARE


doripesco

INVITAŢIE DE PARTICIPARE – 01.08.2014

REF:
Denumirea proiectului: “Relansarea consumului de pește”
Denumirea contractului: Contract de servicii de realizare spot audio si servicii de realizare campanie media la radio si in presa scrisa”

Stimate domn/doamna,
 
Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura de cerere de oferte având ca obiect atribuirea contractului de servicii de realizare spot audio si servicii de realizare campanie media la radio si in presa scrisa”, pentru proiectul mai sus menționat.
Informaţii despre procedură
Obiectul şi locul de implementare a contractului:
Servicii de realizare spot audio si servicii de realizare campanie media la radio si in presa scrisa”
In afara sediului beneficiarului.
Tipul şi durata contractului: prestări servicii / maxim 5 luni si 22 zile de la semnare (max 7 zile calendaristice realizare spot, 5 luni durata campanie media, 15 zile termen de plata ultima factura).
Valoarea estimată:
95.636 lei fără TVA, din care valoare eligibila 95.636 lei fără T.V.A., astfel:
- 2.125 lei fara TVA fara TVA – Servicii de realizare spot audio
- 93.511 lei fara TVA – Servicii de realizare campanie media la radio si in presa scrisa (55.511 lei fara TVA – Campanie media radio,38.000 lei fara TVA - Campanie media presa scrisa)
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 08.08.2014, ora 09,30.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 08.08.2014, ora 10,30.
Adresa la care se transmit ofertele: S.C. DORIPESCO S.A., Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: sediul S.C. DORIPESCO S.A., Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, jud. Brasov, printr-o cerere scrisă adresată achizitorului, în care se va menționa modul în care se dorește transmiterea documentației de atribuire (personal, în format tipărit, e-mail sau poștă/curierat)
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): NU ESTE CAZUL, ofertele vor fi intocmite in lei.
Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.
Informaţii despre beneficiarul proiectului
Denumirea şi sediul beneficiarului privat: S.C. DORIPESCO S.A., sediu social: Hălchiu, nr. 172, jud. Brasov
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la S.C. DORIPESCO S.A., adresă: Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, jud. Brasov, telefon: 0268481581, fax: 0268481682, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact: Coc Ruxandra-Laura, mijloace de comunicare: fax/e-mail/posta.

Aprobat,
Reprezentant legal,
Coc Ruxandra-Laura

Contactati-ne

0268 481 682